Velkommen til Sparbonde

Klubben er grundlagt af LMD, RTP og SAC i december måned 1991 under navnet ATAD. Klubben skiftende senere navn til Sparbonde og har siden haft til formål at danne rammer for social arrangementer igennem spil af foskillige varianter.

image 11

Kortspil

image 1
image 2

Det almindeligste sæt spillekort i Nordeuropa, Nordamerika, Afrika og Asien er det franske sæt. Det består af 52 blade opdelt i fire kulører på hver 13 kort: spar, hjerter, klør og ruder. I det franske sæt er hver af de 13 kort nummereret som es, 2-10, knægt (undertiden bonde), dame og konge. Pakker med det franske sæt er desuden som regel forsynet med 3-4 jokere. Der findes fire andre sæt af traditionelle vestlige spillekort: det italienske på 52 blade, det spanske på 48 blade, det tyske på 36 blade og det schweiziske på 48 blade. Det mest udbredte af disse sæt er det spanske, der - ud over at anvendes i Spanien - også anvendes mange steder i Latinamerika. I Tyskland anvendes det tyske sæt kun i Sydtyskland, mens nordtyskerne bruger det franske sæt. I alle lande bruger man det franske sæt til de internationale kortspil bridge og poker.

I Danmark blev der i 1660 indført stempelafgift på spillekort. Frem til 1847 var der forbud mod indførelse af spillekort og en grosserer Holmblad havde eneret på fremstilling. Den danske stat havde frem til afskaffelsen i 1990 en årlig indtægt på to millioner kroner på spillekort.